Zymska zelenina přeco zaso słódna

štwórtk, 06. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W zežiwjenskim a zelowym centrumje Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy  Miłočanskeho CSB móžeše Elžbjeta Hojerjowa (naprawo), zežiwjenska wědomostnica, kónc januara tójšto zajimcow na warjenje witać. Foto: Jaqueline Mietasch W zežiwjenskim a zelowym centrumje Wojerowskeje dźěćaceje a młodźinskeje farmy Miłočanskeho CSB móžeše Elžbjeta Hojerjowa (naprawo), zežiwjenska wědomostnica, kónc januara tójšto zajimcow na warjenje witać. Foto: Jaqueline Mietasch

Na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje Miłočanskeho Křesćansko­socialneho kubłanskeho skutka (CSB) su kulinariski slěd zahajili.

Miłoćicy (SN/mwe). „Klewernje a kreatiwnje warić“, takle rěkaja tež lětsa prawidłowne wječorki, kotrež CSB organizuje. Hač na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje abo w klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje, kulinariske zarjadowanja su mjez mnohimi hižo lěta jara woblubowane. Městna druhdy samo njedosahaja, tak zo je radźomne so sčasom přizjewić. Wšako su terminy w interneće abo druhich medijach wozjewjene.

Wjeselić móžachu so wobdźělnicy njedawneho warjenskeho kursa na rafinowany meni z čerstwej zymskej zeleninu kaž pupkatym a krjózkatym kałom. „Prěnje zarjadowanje noweho lěta bě zaso derje přiwzate, samo z Pančic-Kukowa su do Wojerec přijěli“, zežiwjenska wědomostnica Elžbjeta Hojerjowa wuswětla. „Nimo žonow nowe recepty tež někotrehožkuliž muža wabja.“ Hojerjowa zajimcam tež rady pokiwy za nakup, přihot a składowanje zymskeje zeleniny po­srědkuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND