Wokrjes žane změny njeplanuje

póndźela, 10. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Njebjelčicach su wčera zhromadnje wusłužene hodowne štomiki spalili. Wo wěstotu starachu so čłonojo wohnjoweje wobory.  Foto: Feliks Haza W Njebjelčicach su wčera zhromadnje wusłužene hodowne štomiki spalili. Wo wěstotu starachu so čłonojo wohnjoweje wobory. Foto: Feliks Haza

Budyšin/Hórki (SN/MiR). Ze swjedźenjom swěčk Marje je za křesćanow hodowny čas zakónčeny. Mnozy wěriwi tuž božodźěsćowy štom hač do 2. februara stejo wostaja. Wjele wjace ludźi pak hodowny štomik hnydom po hodźoch rozhotuje. Tak su hižo mjez hodami a Nowym lětom a tydźenje po tym wosebje w městach Budyskeho wokrjesa štomiki widźeć, kotrež po bokach dróhow ležo na to čakaja, zo bychu je sobudźěłaćerjo smjeće wotwožowacych předewzaćow sobu wzali. „Poskitk wokrjesa, štomiki w regularnych wotstawkach bjez přidatneho popłatka wotwozyć, wobydlerjo rady wužiwaja“, praji na naprašowanje Sarah Günther z krajnoradneho zarjada, „ličby a statistiki wo tym, kelko štomikow to je, abo wo rozdźělnym wužiwanju poskitka po regionach njepředleža. Po našim nazhonjenju wjetšinu štomikow w prěnjej połojcy januara wotwožeja. Tele, separatne wotwoženje štomikow je přidatny nadawk. Za to mamy jako wo­krjes z posłužbowymi zawodami krute zrěčenja.“ Na wsach je tomu trochu hinak. Mjeztym wjesela so wjesnjenjo na prěni swjedźeń lěta – na palenje štomikow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND