Planuja nowe parkowanišćo za nakładne awta

póndźela, 10. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Tři Hwězdy (CK/SN). Za přemysłownišćo w Třoch Hwězdach ma so twarski plan nastajić. To je Hodźijska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła. Budyska firma za twarske transporty a posłužby chce tam parkowanišćo za nakładne awta twarić. Teren bywšeje hlinoweje jamy mjez statnymaj dróhomaj S 106 a S 111 bu hižo rekultiwowany a jako skład wužiwany.

W planje wužiwanja ležownosćow ­Hodźijskeje gmejny je płonina hižo lěta jako „wočakowana přemysłowa kónčina“ zapisana. ­„Hižo tehdy běchu perspektiwisce myslili“, rjekny nawoda techniskeho zarjada gmejny André Laue. Komuna móhła z twarskim ­planom porjadne ­měšćanskotwarske wuwiće zaručić. Nimo toho by takrjec ­twarske prawo za wšitkich wobydlerjow nastało. Dotal bě jara ćežko we wonkownym wobłuku samo za garažu twarsku dowolnosć dóstać, měnjachu wjacori gmejnscy radźićeljo Hodźija.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND