Pjenježna dźěra lěto a wjetša

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ćežke połoženje gmejny Dźěwin hišće dawno ke kóncej njeje

Dźěwin (AK/SN). Na ćežke hospodarske časy dyrbi so Dźěwinska gmejna nastajić. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick­ na zašłym posedźenju gmejn­skeje rady, jako diskutowachu radźićeljo wo hospodarskim planje 2020. Prěni naćisk nětko předleži.

„Zasadnje je tak, zo njemóžemy naš etat wurunać. Jedna přičina je, zo dó­stanjemy lětsa 50 000 eurow mjenje klučowych připokazanjow hač loni, a to toho­dla, dokelž mějachmy loni wjace docho­dow z přemysłoweho dawka hač wočakowane. Poćežowanje přez wokrjesny wotedawk pak wostanje“, komornica rozłoži. Po jeje słowach liča lětsa z defi­citom 330 000 eurow. „Njebudźemy so hospodarskemu strukturnemu konceptej wuwinyć móc“, měnješe Carmen Petrick. Kaž wona praji, traje ćežke poło­že­nje drje znajmjeńša hač do lěta 2023. Za klětu wočakuja samo něhdźe 432 000 eurow deficita, hdyž swójski podźěl gmejny při financowanju wutwara spěšneho interneta a za Brězowske wohnjowoborne awto přiliča. Dokelž je wotwidźomne, zo dyr­bja strukturny koncept nastajić, komornica namjetowaše, hižo nětko rozmyslować, kotre priority chcedźa jako komuna přichodnje wobkedźbować.

Při wšěch pjenježnych ćežach maja lětsa­ někotre mjeńše inwesticije předwidźane. Hrajkanišćo Brězowskeje pěstowarnje, kotrejež nošer Dźěwinska gmejna je, ma nowy hrajkanski nastroj dóstać. Za to planuja 22 000 eurow. Pjenjezy su tohorunja za pohrjebnišći w Brězowce a Dźěwinje předwidźane. W Dźěwinje ma nowe wjesne srjedźišćo z wotpočnišćom za kolesowarjow a z pjecu nastać. Za nje chcedźa pawšalu Swobodneho stata Sakskeje za spěchowanje wjesneje kónčiny wužiwać. Tole pak dyrbja radźićeljo po słowach wjesnjanosty Helmuta Krawca (SPD) hišće wobzamknyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND