Pjenježna dźěra lěto a wjetša

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ćežke połoženje gmejny Dźěwin hišće dawno ke kóncej njeje

Dźěwin (AK/SN). Na ćežke hospodarske časy dyrbi so Dźěwinska gmejna nastajić. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick­ na zašłym posedźenju gmejn­skeje rady, jako diskutowachu radźićeljo wo hospodarskim planje 2020. Prěni naćisk nětko předleži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND