Pjenježna dźěra lěto a wjetša

pjatk, 14. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ćežke połoženje gmejny Dźěwin hišće dawno ke kóncej njeje

Dźěwin (AK/SN). Na ćežke hospodarske časy dyrbi so Dźěwinska gmejna nastajić. Tole podšmórny komornica Carmen Petrick­ na zašłym posedźenju gmejn­skeje rady, jako diskutowachu radźićeljo wo hospodarskim planje 2020. Prěni naćisk nětko předleži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND