Spěšny internet hač do 2022

póndźela, 17. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wutwar šěrokopasmoweje syće w Zhorjelskim wokrjesu dotal po planje

Zhorjelc (AK/SN). Přizamknyć komuny Zhorjelskeho wokrjesa k šěrokopasmowej syći so derje wuwiwa. To je krajny rada­ Bernd Lange (CDU) nowinarjam w Zhorjelcu zdźělił. Zo bychu systema­tisce pokro­čować móhli, su wokrjes do wjacorych regionow, tak mjenowanych clusterow, dźělili. „Chětro daloko smy w Hórčanskej kónčinje. Wo to stara so firma Net­community“, krajny rada roz­łoži. Tam su wjacore wobydlerske zhromadźizny přewjedli. Twarske dźěła su daloko postupowali. „To je woprawdźe chwalobne.“ Derje w planje su tež w Rózborskej kónčinje, runje tak kaž w Hamorskej, w Běłowodźanskej a pola Mužakowa. Tam Němska telekom domjacnosće ze šěrokopasmowej techniku zastaruje. Hišće w februaru chcedźa poslednje wobydlerske zhromadźizny přewjesć. Prěni zaryw planuja lětsa w aprylu. W Žitawskim, Rychbachskim a Lubijskim regionje su tohorunja prěnje wobydlerske zhromadźizny přewjedli. Z prěnimi twarskimi dźěłami su hižo započeli. Cył­­kow­nje su w dźewjeć clusterach 31 komunow zapřijeli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND