Na wjesnjanostu so dopominali

póndźela, 17. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Film wo bywšim wjesnjanosće Francu Młynku wobhladachu sej sobotu w Chró šćanskej putniskej hospodźe mjez druhim jeho syn Pětr, přichodna dźowka Borbora a wnučk Bosćij (prědku wotprawa).  Foto: Alfons Handrik Film wo bywšim wjesnjanosće Francu Młynku wobhladachu sej sobotu w Chró šćanskej putniskej hospodźe mjez druhim jeho syn Pětr, přichodna dźowka Borbora a wnučk Bosćij (prědku wotprawa). Foto: Alfons Handrik

Chrósćicy (aha/SN). Film telewizije NDR z lěta 1988 wo znatym wjesnjanosće Francu Młynku wuwabi sobotu w Chróšćanskej putniskej hospodźe mjez 30 přitomnymi wjac hač jenož dopomnjenki na žiwjenje w NDRskim času. Nastał je wón­ na iniciatiwu Jana Wornarja, kiž bě manuskript spisał. Na zarjadowanju přitomni běchu tež tři dźěći Franca Młynka, Pětr, Měrćin a Rejza z man­dźelskimi kaž tež jeho wnučki. 94lětna mandźelska njeboćičkeho a hišće jenička nošerka narodneje drasty w Hórkach njemóžeše so bohužel wobdźělić.

Žiwjenje 1926 w Hórkach rodźeneho wjesnjanosty „z krutym rjapom a twjerdej heju“ wudospołni Monika Gerde­sowa z nowinskimi wurězkami, mjez druhim­ z přinoškom Marje Krawcec w Serbskich Nowinach z 18. apryla 1997 „Naš Franc“. Dale čitaše wona z knihi Bena Budarja „Tež ja mějach zbožo“, w kotrejž je žiwjenski wosud Franca Młynka tohorunja zapřijaty. Hačrunjež bě nohu zhubił, dźěłaše po wójnje hač do lěta 1956 w Hórčanskej skale. Po tym bě dwaceći lět w ródnej wsy wjesnjanosta, a hač do politiskeho přewróta měješe zamołwitosć za cyłu Chróšćansku gmejnu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND