Hač Njeswačidło ležo wostanje?

póndźela, 17. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tuchwilu bus z Budyšina do Wojerec w Holešowje hišće do směra na Njeswačidło wotboča. To móhło so z planowanymi nowymi čarami změnić.  Foto: Feliks Haza Tuchwilu bus z Budyšina do Wojerec w Holešowje hišće do směra na Njeswačidło wotboča. To móhło so z planowanymi nowymi čarami změnić. Foto: Feliks Haza

Nowe planowanje busowych linijow stara so wo hłowybolenje

Njeswačidło (JK/SN). Budyski wokrjes nastaja tuchwilu nowy plan busowych čarow. Wone maja eficientne, spěšne a na žadanja strukturneje změny wu­směrjene być. Zwiski budu zdźěla di­rektniše a spěšniše, někotre gmejny pak wo­ne před wulke problemy stajeja. K nim słuša tež Njeswačanska. Tam su zhonili, zo njebudźe dotalny zwisk mjez Budyšinom a Wojerecami hižo Njeswačidło direktnje posłužować, ale powjedźe po zwjazkowej dróze B 96 runu smuhu wot Budyšina do Wo­jerec. Tak wostanu Njeswačidło nalěwo a Hórnikecy, kotrež podobny dóńt poćerpja, naprawo ležo. W přihotach nowych linijow běštaj tež Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) a nawodnica twarskeho zarjada gmejny Katrin Ullrich we wotpowědnej dźěłowej skupinje wokrjesa zapři­jataj. Tam staj wobmyslenja k nowemu rjadowanju wupra­jiłoj. Wulki problem je, kak maja ludźo, kotřiž chcedźa busowy zwisk wužiwać, ze wsy k B 96 w Holešowje přińć?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND