Zelena swěca za wuměłski dwór ze starej bróžnju

póndźela, 17. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Při Rownjanskej wowčerni su nětko tak mjenowanu Starusec bróžnju wottwarjeć započeli, zo móhli ju na nowym městnje zaso nastajić.  Foto: Andreas Kirschke Při Rownjanskej wowčerni su nětko tak mjenowanu Starusec bróžnju wottwarjeć započeli, zo móhli ju na nowym městnje zaso nastajić. Foto: Andreas Kirschke

Rowno (AK/SN). Tak mjenowanu Starusec bróžnju blisko Rownjanskeje wowčernje su tele dny wottwarjeć započeli. We wsy chcedźa ju znowa natwarić. W njej ma potom Rownjanski wuměłski dwór nastać. Za njón je Slepjanska gmejnska rada na swojim zašłym ­po­­sedźenju naćisk twarskeho plana schwaliła. Wužiwać chcedźa wuměłski dwór jako ateljej, wustajenišćo, bydlenje a běrow. Wobsedźerka bróžnje je Carola Freitag, kotraž móže swój projekt nětko zwoprawdźić.

Teren Rownjanskeje wowčernje so přez Wochožansku brunicowu jamu přichodne lěta zhubi. Tam dotal stejaca bróžnja słušeše energijowemu koncernej LEAG. Wot njeho je Carola Freitag drjewjane twarjenje kupiła. Natwarić chcedźa kładźitu bróžnju znowa při Rownjanskim Pólnym puću blisko Strugi. Za to zasadźowachu so w zašłosći tohorunja wobydlerjo kaž Rudi Krawc, Edith Pjenkowa a Christian Pjenk. Předwidźane je, zo w bróžni trajnu wustajeńcu regional­neho wuměłstwa pokazaja. Nimo toho móhli sej na Rownjanskim wuměłskim dworje wotewrjene ateljeje a wšelake wustajeńcy wuměłcow předstajić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND