Jasny přichod za hwězdarnju

wutora, 18. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W foyeru je towarstwo zběrku wustajenskich objektow zestajiło, kotrež před syda Rüdiger Hackel tule zapósłancej zwjazkoweho sejma Torstenej Herbstej (FDP) rozłožuje.  Foto: Uwe Menschner W foyeru je towarstwo zběrku wustajenskich objektow zestajiło, kotrež před syda Rüdiger Hackel tule zapósłancej zwjazkoweho sejma Torstenej Herbstej (FDP) rozłožuje. Foto: Uwe Menschner

Wjele lět je přichod Budyskeje šulskeje hwězdarnje, najstaršeje tajkeje w Němskej, njejas­ny był. Nětko namakachu roz­risanje, z kotrymž móža wšitcy wobdźě­leni spokojom być.

Budyšin (UM/SN). Po tym zo běchu spočatk lěta Budysku hwězdarnju do zamołwitosće tudyšeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) pře­po­dali, hlada jeje spěchowanske towarstwo dowěrliwje do přichoda. „Wjele lět njewědźachmy, kak ma z hwězdarnju da­le­ hić. Nichtó so tak prawje zamołwity nječuješe, a jako małe towarstwo z dźeń a staršimi čłonami tajke zarjadnišćo dołho­dobnje zachować njemóžeš“, rozprawja předsyda Rüdiger Hackel. Rozmyslowachu samo wo tym, najstaršu šul­sku hwězdarnju Němskeje, załoženu 1872 na měšćanskim gymnaziju, zawrěć, zo bychu město Budyšin wot lětneje při­ražki 15 000 eurow wolóžili. To drje njewujewi žane wulke rozhorjenje, ale za kulisami poča so něšto hibać. Prěnje swětleško na horiconće bě dar Budyskeje twarskeje firmy Hentschke we wobjimje 25 000 eurow. Tomu přizamkny so BBB z 5 000 eurami. Tak móžachu nuznje trěbne reparatury na wobkedźbowanskej technice přewjesć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND