Dokumentowane (24.02.20)

póndźela, 24. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Radworski gmejnski radźićel Jovan Hrjehor je po wólbach wjesnjanosty w Radworju wjesnjanosće, nowej wjesnjanostce a gmejnskim radźićelam list posrědkował, kotryž je Serbskim Nowinam za wozjewjenje přewostajił:

Slědowace linki pisać je mi wšo druhe hač lochke, wšako běch šěsć lět z ćěłom a dušu z gmejnskim radźićelom.

Po tutym puću Was prošu, mje z funkcije jako gmejnski radźićel a wšěch z tym zwjazanych winowatosćow wuwjazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND