Pytaja serbskich hladarjow

wutora, 25. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Personal geriatriskeje stacije Kamjenskeje chorownje swj. Jana ze sobudźěłaćerjemi hladanja, ergo- a fyzioterapije, socialneje słužby, logopedije kaž tež z psychologowku pod nawodom dr. Sevdaliny Kolevy (2. wotlěwa). Foto:  Stephanie Hänsch Personal geriatriskeje stacije Kamjenskeje chorownje swj. Jana ze sobudźěłaćerjemi hladanja, ergo- a fyzioterapije, socialneje słužby, logopedije kaž tež z psychologowku pod nawodom dr. Sevdaliny Kolevy (2. wotlěwa). Foto: Stephanie Hänsch

Chorownja geriatrisku staciju za nutřkownu medicinu wotewrěła

W Kamjenskej chorowni wot nětko staršich pacientow na staciji za akutnu geriatriju zastaruja. Lěkarski nawod ma nazhonita lěkarka na polu geriatrije dr. Sevdalina Koleva. Mikławšowa stacija je tak wuhotowana, zo móža tam hač do 20 pacientow hladać. Za wosebite situacije je tež wosebita rumnosć z jednym łožom k dispoziciji. Nowy poskitk je mjeztym derje přiwzaty. Dr. Koleva je zwjeselena z wysoko motiwowanych sobudźěłaćerjow a pyta dalšich wukubłanych fachowcow k rozšěrjenju swojeho wobłuka.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND