Za lěpše zwiski wot busa na ćah

wutora, 25. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nimo zawěsćenja wobchada organizuje VVO w běhu lěta wjace hač 100 wosebitych jězbow a zarjadowanjow železnicy na małych kolijach. Woblubowane su jězby z Weißeritztalskej (na foće) a Lößnitzgrundskej železnicu.  Foto: Christian Schlemper Nimo zawěsćenja wobchada organizuje VVO w běhu lěta wjace hač 100 wosebitych jězbow a zarjadowanjow železnicy na małych kolijach. Woblubowane su jězby z Weißeritztalskej (na foće) a Lößnitzgrundskej železnicu. Foto: Christian Schlemper

Ze změnu jězbneho plana w decembru 2019 běchu so tež časy železniskeje linije z Drježdźan do Kamjenca (RB 34) změnili. To wšak njebě runjewon na dobro pasažěrow, nawopak, mnozy sobujěducy njeběchu scyła spokojom.

„Pasažěrojo drje přińdu nětko prjedy do Drježdźan a pozdźišo tež zaso wróćo – změna wo 30 mjeńšin pak je k tomu wjedła, zo busy kaž zwučene hižo zwisk k ćahej njemějachu“, rozłožuje Burkhard Ehlen, jednaćel wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO). „Hromadźe z Regiobusom Hornja Łužica (RBO) a Budyskim krajnoradnym zarjadom smy tójšto konstruktiwnych pokiwow, kotrež běchu nam pućowacy posrědkowali, wuhódnoćili a mamy skónčnje prěnje polěpšenja.“

W Kamjencu potrjechja změny měšćanski bus linije 21, kotryž rano přidatnje po měsće jědźe, kaž tež regionalne busowe linije 150, 184, 186 a 187. Wosebje rano a popołdnju móžachu jězbny čas tak změnić, zo je jich nětko wjace zwiskow wot a k ćaham. Najebać tele a dalše změny chce VVO přichodnje planowanje cyłkowneho jězbneho plana za čary z Drježdźan do Kamjenca, Zhorjelca, Kinsporka kaž tež do Žitawy přepruwować a časy ewentualnje změnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND