Policajske awto wobškodźene

štwórtk, 05. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjacore njezbožowne wobstejnosće su so wčera popołdnju w Chasowje pola Ra­dworja móhłrjec zjednoćili. Do bydlenskeho domu swójby běchu so po wšěm zdaću paduši zadobyli, tak zo wobydlerjo policiju wołachu. Zastojnicy tež hnydom při­jědźechu a w domje a kołowokoło njeho móžne slědy zawěsćichu. Swoje awto bě swójba na skłoninje wotstajiła, njeje pak najskerje borzdźidło prawje přićahnyła. ­Po něhdźe hodźinje so jězdźidło zesamostatni, zrazy najprjedy do policajskeho awta a skónčnje do róštow susodneho domu. Na woběmaj jězdźidłomaj nasta wěcna ­škoda. Što běchu paduši pokradnyli, porno tomu znate njeje. Foto: Jens Kaczmarek

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND