Płaćizny njejsu přemóžace

štwórtk, 05. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Nowosličanske hońtwjerske drustwo je tele dny swoju hłownu zhromadźiznu přewjedło. Předsyda Pětr Wawry rozmołwješe so při tej składnosći z rewěrowym hajnikom Michałom Zahonom a Günterom Winterom (wotprawa).  Foto: Alfons Handrik Nowosličanske hońtwjerske drustwo je tele dny swoju hłownu zhromadźiznu přewjedło. Předsyda Pětr Wawry rozmołwješe so při tej składnosći z rewěrowym hajnikom Michałom Zahonom a Günterom Winterom (wotprawa). Foto: Alfons Handrik

Nowosličanske hońtwjerske drustwo hłownu zhromadźiznu přewjedło

Nowoslicy (aha/SN). Wjetšina 55 zapisanych čłonow Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa je so na wutornej hłownej zhromadźiznje w tamnišim towarstwowym domje wobdźěliła. Kaž předsyda drustwa Pětr Wawry rozprawješe, přewostajeja woni wotnajerjam cyłkownu płoninu 354 hektarow. Přewažnje su to pola a łuki kaž tež 116 hektarow lěsa. Čłonka předsydstwa drustwa Gesine Kutterowa je w swojej rozprawje wo financach tež lońše wupłaćenja wotnajerjam wuhódnoćiła. To wšak žada sej dokładne dźěło, hdyž dyrbja 587 zahonow a parcelow rozdźělneje wulkosće wobkedźbować, zo bychu kóždeho mějićela objektiwnje wupłaćili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND