Přeja sej přiručku a terminologiju

póndźela, 09. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (JK/SN). Stólcy w sydarni Chróšćanskeho gmejnskeho a kulturneho srjedźišća njejsu dosahali, jako so tam minjeny štwórtk šwalče a hotowarniče katolskeje narodneje drasty zeńdźechu. Na hižo tradicionalne zetkanje, kotrež organizuje předsydstwo Kamjenskeje župy pod nawodom Zale Cyžoweje a regionalneje rěčnicy Kathariny Jurkoweje, bě 25 zajimčow z nimale wšitkich serbskich wosadow přišło. Tež wšitke starobne skupiny­ běchu zastupjene, štož swědči wo tym, zo so tež młoda a młódša ge­neracija serbskej drasće, jeje wužiwanju a woblěkanju wěnuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND