Ponowja domiznisku stwu

pjatk, 06. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerski etat tež za hajenje stawiznow, nałožkow a tradicijow

Wojerecy (AK/SN). Druhi raz ma město Wojerecy lětsa wobydlerski etat. Prioritnu lisćinu za město a wokolne wsy je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. Zdobom wobzamknychu wosebite logo. Dohromady bu 129 namjetow zapodatych, kotrež je wosebita dźěłowa skupina po předpisanych kriterijach posudźowała.

Za město same móža 71 000 eurow wudać. Tak chcedźa w Małej Nydeji hrajkanišćo z čumpjelu, suwadłom a pěskowym kašćikom natwarić. Dalše małe hrajkanišćo nastanje w Kinajchće. Hrajkanske nastroje kupja za park při woby­dlerskim centrumje Piwarska hasa 1. W nutřkownym měsće přihotuja „wobydlersku łuku“, hdźež móhli raz pło­ninu za smykanje natwarić. Dale sadźa w měsće 20 nowych štomow a nastaja runje telko wotpadkowych sudobjow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND