W karantenje dźenik pisać

wutora, 10. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W tak mjenowanej „čerwjenej poliklinice“ na Budyskej Tuchorskej je nětko wotnožka strowotniskeho zarjada zaměstnjena. Tam kontaktne wosoby inficěrowanych ludźi testuja.  Foto: Carmen Schumann W tak mjenowanej „čerwjenej poliklinice“ na Budyskej Tuchorskej je nětko wotnožka strowotniskeho zarjada zaměstnjena. Tam kontaktne wosoby inficěrowanych ludźi testuja. Foto: Carmen Schumann

Stabowe městno a informaciski telefon corona-wirusa dla zarjadowali

Budyšin (CS/SN). Swojich wobydlerjow před corona-wirusom škitać je tuchwilu najwažniši nadawk Budyskeho wokrjesa. To ma najwyšu prioritu, rjekny wčera hamtska lěkarka dr. Jana Gärtner na krótkodobnje zwołanej nowinarskej rozmołwje. Tak je wokrjes z wosom woso­bami wobsadźene stabowe městno wu­tworił. Wone ma wšitke naprawy koordinować a połoženje wšědnje znowa posudźować.

Mjez druhim su w bywšej „čerwjenej poliklinice“ na Tuchorskej wotnožku strowotniskeho zarjada zaměstnili. Tam kontaktne wosoby inficěrowanych ludźi testuja. Potrjecheni dyrbja sej tam sami dojěć abo dóńć, dokelž bychu jězby sobudźěłaćerjow krajnoradneho zarjada k ludźom domoj přewobćežne byli, wčera rěkaše. Wot dźensnišeho je nimo toho wosebita informaciska hotline zarjadowana, kotruž docpěja wobydlerjo pod čisłom 03591/ 5251 12121.

Po tym zo je Wojerowski strowotniski zarjad minjenu sobotu žonu, kotraž bě so z dowola w Južnym Tirolu nawróćiła, pozitiwnje testował, dyrbja nětko tež wšitke kontaktne wosoby přepruwować. Hišće sobotu su 20 ludźi přepytowali a za nje karantenu postajili. Ličba kontaktnych wosobow pak móhła hišće rozrosć. Štóž je w karantenje, ale domjacy arest njedodźerži, toho móža chłostać, a wón dyrbi samo z policajskimi naprawami ličić. Kak pak ma so ewentualnje wupadnjena mzda narunać, na wčerawšej nowinarskej rozmołwje hišće rjec njemóžachu. Móžno, zo je krajna direkcija za to zamołwita, rjekny přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz, kiž štabowe městno nawjeduje. Ludźo w karantenje dyrbja tajke něšto podobne kaž dźenik wjesć. Nimo toho sobudźěłaćerjo strowotniskeho zarjada z nimi wobstajnje telefonuja, Wićaz rozłoži. Při­wšěm pytaja tuchwilu za kmanym twarjenjom, w kotrymž móhli karantenowu staciju zarjadować.

Nowinarjam je wčera wjele prašenjow pod nochćemi paliło. Mjez druhim chcychu wědźeć, zwotkel pochadźa powšitkowny strach před corona-wirusom. Přičina su hłownje njeznate wobstejnosće kołowokoło infekcije. Ani wobydlerjo ani strowotniski zarjad z tym žane nazhonjenja nimaja. Nimo toho njemóža z toho wuchadźeć, zo je wulki dźěl wobydlerstwa přećiwo corona-wirusej imuny. Pola gripy na přikład je to hinak. Wšitke prócowanja maja tuž zaměr, wupřestrěću wirusa w dalokej měrje zadźěwać. Hač so to poradźi, njehodźi so tuchwilu hišće rjec.

Zamołwići pak su „kedźbliwje optimistiscy“. Na kóždy pad dyrbja zaručić, zo strowotniski system dale funguje. To samsne płaći w dalokej měrje za towaršnostne žiwjenje. W Hornjołužiskich klinikach, tak rjekny jich jednaćel Reiner E. Rogowski, koncentruja so na hojenje móžnych ćežkich padow noweje chorosće. Za to maja 34 łožow spřihotowane. Na kóždy pad su rjadowniske jězby do rizikowych kónčin, mjez druhim do Južneho Tirola, tuchwilu zakazane.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND