Pěstowarnja bórze hranicu docpěje

srjeda, 11. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna ma wjele nadawkow a starosćow

Njeswačidło (JK/SN). Na swojim wčerawšim posedźenju su Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo doskónčnje wobzamknyli, kak nałožić lětuše pawšalne spěchowanje 70 000 eurow Swobodneho stata Sakskeje k skrućenju wjesnych kónčin. Kaž SN hižo rozprawjachu, inwestuja hłowny dźěl do wobnowjenja gmejnskich bydlenjow a do noweje třěchi za wohnjowu woboru w Zarěču. Wutwar Kastanijoweho puća na dobro šulskich dźěći a přinošk za słónčny škit w zakładnej šuli stej tohorunja předwidźanej. Jeli najebać krute kalkulowanje tola hišće něhdźe něšto zbywa, wužiwaja tež te pjenjezy za wobnowjenje by­dlenjow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND