Dołhu lisćinu nadawkow nastajili

štwórtk, 12. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Plan přichodnych štyrjoch lět steješe w srjedźišću wčerawšeho zetkanja dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina. Rozjimowali su předewšěm aspekty, kotrež chcyli do plana přiwzać. Wotpowědnje dołha bě skónčnje tež lisćina přećow.

Diskusija pak wujewi, što měli čłonojo přirady jako prěnje zmištrować. Tak chcedźa na wosebitym zetkanju 13. meje wuhódnoćić idejowu konferencu, kotruž běchu před lětomaj přewjedli. Dale chcedźa w blišim přichodźe zhromadny termin ze zamołwitymi měšćanskeho zarjadnistwa wujednać, zo bychu wo tym rěčeli aktualizować internetne strony, kotrež dyrbja w kóždym padźe tež w serbšćinje přistupne być. Na wobmyslenje nowinskeho rěčnika sprjewineho města Andréja Wuchta, zo wšak su přełožki drohe, skedźbnichu wjacori na to, zo je we Wojerecach serwisowy běrow, kotryž móhł nadawk přewzać. Přitomni tuž wobzamknychu, sej sobudźěłaćerjow přełožowanskeho běrowa za september přeprosyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND