Dołhu lisćinu nadawkow nastajili

štwórtk, 12. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (CS/SN). Plan přichodnych štyrjoch lět steješe w srjedźišću wčerawšeho zetkanja dźěłoweho kruha za serbske naležnosće města Budyšina. Rozjimowali su předewšěm aspekty, kotrež chcyli do plana přiwzać. Wotpowědnje dołha bě skónčnje tež lisćina přećow.

Diskusija pak wujewi, što měli čłonojo přirady jako prěnje zmištrować. Tak chcedźa na wosebitym zetkanju 13. meje wuhódnoćić idejowu konferencu, kotruž běchu před lětomaj přewjedli. Dale chcedźa w blišim přichodźe zhromadny termin ze zamołwitymi měšćanskeho zarjadnistwa wujednać, zo bychu wo tym rěčeli aktualizować internetne strony, kotrež dyrbja w kóždym padźe tež w serbšćinje přistupne być. Na wobmyslenje nowinskeho rěčnika sprjewineho města Andréja Wuchta, zo wšak su přełožki drohe, skedźbnichu wjacori na to, zo je we Wojerecach serwisowy běrow, kotryž móhł nadawk přewzać. Přitomni tuž wobzamknychu, sej sobudźěłaćerjow přełožowanskeho běrowa za september přeprosyć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND