Dobry lutowanski poskitk

pjatk, 13. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće stare lampy napohlad Chróšćanskeje nawsy myla. To wšak móhło bórze zańdźenosć być, přetož po cyłej gmejnje móhła ENSO nadróžne wobswětlenje na moderne LED-lampy přestajić.  Foto: Jan Kral Hišće stare lampy napohlad Chróšćanskeje nawsy myla. To wšak móhło bórze zańdźenosć być, přetož po cyłej gmejnje móhła ENSO nadróžne wobswětlenje na moderne LED-lampy přestajić. Foto: Jan Kral

Chrósćicy (JK/SN). Na wčerawšim posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady je wotrjadnik předewzaća ENSO Ralf Leukefeld radźićelam saněrowanski koncept nadróžneho wobswětlenja w gmejnje předstajił. Koncept předwidźi wuměnić dotalne wobswětlenje z LED-lampami, štož lěpše a swětliše wuswětlenje zaruči a nimo toho wjele mjenje miliny pře­trjeba. Gmejna by na te wašnje dźěl swojich wudawkow za milinu zalutowała. Koncept wuwabi čiły zajim radźićelow, wosebje financna kalkulacija. ENSO by na 20 lět přewzała hladanje a serwis wokoło wobswětlenja. Po tym móhła gmejna system přewzać, abo dale předewzaću ENSO za wobhospodarjenje přewostajić.

Kak so w Chrósćicach rozsudźa, chcedźa na přichodnych posedźenjach wotwažować. Za komunu móhł so koncept zadanić, štož diskusija a mnohe prašenja po přednošku dopokazachu. W koncep­će je samo předwidźane, wobswětlenje wo wosom lampow w gmejnje rozšěrić. Lěpšinu noweho systema fachowc jara derje a nazornje předstaji. Nětko je gmejna na rjedźe, wšako by po saněrowanju jenož hišće 1 740 eurow lětnje za milinu wobswětlenja płaćić dyrbjała, město tuchwi­lu 7 462 eurow.

Tež dalše wuwjedźenja, kotrež bychu so zawěsće jako přednošk wšitkim wobydlerjam hodźeli, mějachu wjele no­weho a za gmejnu zajimaweho. Andreas Stowasser z Radebergskeho planowanskeho běrowa předstaji poradźowansku słužbu při hladanju wodźiznow w gmejnje a nastajenju wudźeržowanskeho koncepta. Pozadk toho je loni zahajena přiražka Swobodneho stata Sakskeje gmejnam za hladanje wodźiznow 2. rjadownje. Zo bychu srědki porjadnje nałožili, maja so gmejny poradźować dać, što je­ hdy a hdźe na kotre wašnje podłu wodźiznow trěbne. Tež na tym polu budu radźićeljo pro a kontra wotwažować dyrbjeć. Fachowa wěda ekspertow móhła trěbne naprawy podpěrać a přewodźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND