Wažny měznik runostajenja

pjatk, 13. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Takle wupada nowa tafla, kotruž su wčera na busowym zastanišću we Wojerecach wotkryli. Dalše maja nětko w dwurěčnym regionje slědować.  Foto: Silke Richter Takle wupada nowa tafla, kotruž su wčera na busowym zastanišću we Wojerecach wotkryli. Dalše maja nětko w dwurěčnym regionje slědować. Foto: Silke Richter

Prěnju dwurěčnu taflu při busowym zastanišću wotkryli

Wojerecy (SiR/SN). Swjedźenska nalada knježeše wčera připołdnju při Woje­rowskej Łužiskej kupjeli. Přičina bě, zo su tam prěnju taflu při busowym za­stanišću wotkryli, kotraž nětko serbsko- a němskorěčnje na wotpowědne zasta­nišćo pokazuje.

Nowe tafle w měšćanskim a regio­nalnym busowym wobchadźe su nuznje trěbne. Dotalne su hižo starše hač 30 lět a modernym žadanjam wjace njewot­powěduja. Na tamnym boku město Wojerecy we wobłuku swojich měšćanskich wustawkow přijomnu winowatosć chutnje bjerje, serbsku rěč a kulturu dale spě­cho­wać. Ćim bóle so wyši měšća­nosta Stefan Skora (CDU) wjeseleše, zo „město tež w tym nastupanju takrjec pioněrsku rólu we wokrjesu wukonja. Sym wje­so­ły, zo dwurěčne wuhotowanje taflow, kotrež­ wšak smy hižo z mnohich druhich zarjadnišćow zwučeni, tež w busowym wobchadźe zaćehnje.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND