Wažny měznik runostajenja

pjatk, 13. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Takle wupada nowa tafla, kotruž su wčera na busowym zastanišću we Wojerecach wotkryli. Dalše maja nětko w dwurěčnym regionje slědować.  Foto: Silke Richter Takle wupada nowa tafla, kotruž su wčera na busowym zastanišću we Wojerecach wotkryli. Dalše maja nětko w dwurěčnym regionje slědować. Foto: Silke Richter

Prěnju dwurěčnu taflu při busowym zastanišću wotkryli

Wojerecy (SiR/SN). Swjedźenska nalada knježeše wčera připołdnju při Woje­rowskej Łužiskej kupjeli. Přičina bě, zo su tam prěnju taflu při busowym za­stanišću wotkryli, kotraž nětko serbsko- a němskorěčnje na wotpowědne zasta­nišćo pokazuje.

Nowe tafle w měšćanskim a regio­nalnym busowym wobchadźe su nuznje trěbne. Dotalne su hižo starše hač 30 lět a modernym žadanjam wjace njewot­powěduja. Na tamnym boku město Wojerecy we wobłuku swojich měšćanskich wustawkow přijomnu winowatosć chutnje bjerje, serbsku rěč a kulturu dale spě­cho­wać. Ćim bóle so wyši měšća­nosta Stefan Skora (CDU) wjeseleše, zo „město tež w tym nastupanju takrjec pioněrsku rólu we wokrjesu wukonja. Sym wje­so­ły, zo dwurěčne wuhotowanje taflow, kotrež­ wšak smy hižo z mnohich druhich zarjadnišćow zwučeni, tež w busowym wobchadźe zaćehnje.“

Předsyda Domowiny Dawid Statnik doda: „Rěč zesylnić je nam wosebje waž­ne,­ a prezenca w zjawnosći słuša k tomu.“ K Mjezynarodnemu dnjej ma­ćer­šćiny 21. februara bě sej třěšny zwjazk wjetšu kedźbnosć serbskosći w zjaw­nym žiwjenju žadał. Ćim wjetše je nětko wjeselo, zo móža hižo tři tydźenje pozdźišo dalši krok do tohole směra woswjećić, Statnik podšmórny. A to hnydom w dwójnym zmysle. Z dwurěčnym popisanjom busowych zastanišćow so nětko nowa dwurěčna normalita krok po kroku etablěruje. Runočasnje stawa so to na přikładne wašnje, přetož serbski napis prezentuje so w samsnej wulkosći kaž němski, štož dawno hišće tak samozrozumliwe njeje. „Dźensa smy we Wojerecach dalši wažny měznik hladajo na runostajenje serbšćiny we Łužicy stajili. Domowina chce regionalnym akteram tež při přichodnych krokach poboku być. To tyje přichodej cyłeje Łužicy, kotrejež jónkrótna wosebitosć je němsko-serbska dwurěčnosć“, Statnik wuswětli.

Nowe tafle su tak koncipowane, zo skića­ ze swojej wulkosću móžnosć, wjace informacijow sposrědkować. Tak bě samozrozumliwe, zo stej w dwurěčnym regio­nje wobě rěči zastupjenej, rozłoži jednaćel wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO) Burkhard Ehlen. Regionalne wobchadne předewzaće inwestuje hromadźe z Wobchadnym zaměrowym zwjazkom Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) něhdźe 7,5 milionow eurow do dohromady 8 900 nowych zastanišćowych taflow. Swobodny stat Sakska spěchuje projekt po 75 procentach.

Dwu­rěčne tafle připrawja na wšitkich busowych zasta­nišćach wobchadneju zwjazkow w serbskim sydlenskim rumje. Projekt ma hišće pozitiwny pódlanski efekt, kaž nowinski rěčnik VVO Christian Schlemper přeradźi. Za předstajenje koncepta su nowin­sku zdźělenku zastupjerjam me­dijow prěni raz serbsko- a němskorěčnje připósłali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND