Prěni grandprix dwójneje hłójčki

póndźela, 16. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Ludwig Bjeńš (srjedźa) je minjeny pjatk w Nowoslicach prěni serbski grandprix w dwójnej hłójčce dobył. Druhe a třeće městno wobsadźištaj Jan Zahon (2. wotlěwa) a Herman Woko (2. wotprawa), štwórte wudoby sej Michał Šołta (nalěwo), pjate Frank Domaška (naprawo). Foto: Rafaela Domaškec Ludwig Bjeńš (srjedźa) je minjeny pjatk w Nowoslicach prěni serbski grandprix w dwójnej hłójčce dobył. Druhe a třeće městno wobsadźištaj Jan Zahon (2. wotlěwa) a Herman Woko (2. wotprawa), štwórte wudoby sej Michał Šołta (nalěwo), pjate Frank Domaška (naprawo). Foto: Rafaela Domaškec

Zahorjenych kartyplacarjow po wšěm zdaću ani coronawirus wot jich hobbyja wotdźeržeć njemóže. Tónle zaćišć znajmjeńša sy minjeny pjatk w Nowoslicach měł.

Nowoslicy (rd/SN). Prěni serbski grandprix w dwójnej hłójčce su minjeny pjatk w Nowoslicach wuspěšnje zakónčili. Dohromady je 31 zahorjenych kartyplacarjow do kulturneho domu přijěło, tež hdyž wobsteješe riziko infekcije z coronawirusom. Turněr zahajili běchu w Pěskecach. Dalše stacije běchu Konjecy, Smječkecy, Sernjany a Chrósćicy.

W finalnym kole w Nowoslicach bě hišće raz wulka koncentracija trěbna. Bjez dźiwa, zo sy napjatosć mjez hrajerjemi runjewon přimnyć móhł. Přijěli njeběchu jeno starši hrajerjo, ale tež trochu młódši kaž Michał Wowčer z Kozarc. Wón bě najmłódši hrajer wječora a praji sam, zo jemu to ničo njewučinja. Wšako ma při kartyplacanju swoje wjeselo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND