Nowe ideje za wsy prašane

póndźela, 16. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sandra Hübner-Richter z Budyskeje wokrjesneje ludoweje uniwersity nowy projekt w Njebjelčicach nawjeduje.  Foto: Bernd Goldammer Sandra Hübner-Richter z Budyskeje wokrjesneje ludoweje uniwersity nowy projekt w Njebjelčicach nawjeduje. Foto: Bernd Goldammer

Mysla dale hač jenož k přichodnym naprawam přećiwo coronje

Njebjelčicy (BG/SN). Nimale 30 zajimcow je minjeny pjatk do Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma přišło, zo bychu so zeznajomili z akciju „Zhromadnje we wsy – myslić, wuknyć, wuwić, činić“. Wćipnota wopytowarjow bě runjewon pytnyć. Woni so prašachu, kotre móžnosće so z nowym programom gmejny, wokrjesa a wokrjesneje ludoweje uniwersity skića. Wšako chce tale akcija nowe ideje za wuwiće jednotliwych wsow zrodźić a zwjazać.

Ale kaž wšudźe w tychle dnjach dyrbjachu tež tele zetkanje w Njebjelčicach po krótkim času přetorhnyć a skónčić. Coronawirus sej tež w tymle padźe swój tribut žadaše, a wopytowarjo so zaso rozeńdźechu. Přiwšěm knježeše dobra nalada, přetož zahajenski signal bě takrjec wuprudźeny, a ludźo mějachu zaćišć, zo zarjadowarjo dale mysla hač jenož k přichodnym naprawam přećiwo coronje. Snano někotryžkuli z wobdźělnikow přichodny čas bjez zarjadowanjow za to wužiwa, wo nowych idejach rozmyslować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND