Dyrdomdej w lodowej dobje

wutora, 17. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
We wopytowanskim centrumje Wochožanskeho parka błudźenkow su minjeny kónc tydźenja nowu wustajeńcu wo lodowej dobje wotewrěli a tak lětušu sezonu zahajili.  Foto: Constanze Knappowa We wopytowanskim centrumje Wochožanskeho parka błudźenkow su minjeny kónc tydźenja nowu wustajeńcu wo lodowej dobje wotewrěli a tak lětušu sezonu zahajili. Foto: Constanze Knappowa

Z čerstwym powětrom, kćějacej pychu a wustajeńcu přećiwo krizy

Wochozy (CK/SN). Nalětni swjedźeń we Wochožanskim parku błudźenkow kónc měrca je wotprajeny. Přiwšěm su tam njedźelu nowu sezonu zahajili. „Njewěmy, kak so kriza corony dla na nas wuskutkuje. Ale pohibowanje na čerstwym powětře po přirodźe k stabilizaciji imunoweho systema móžu w našim 20 hektarow wulkim parku jenož poručić. Ćim bóle, hdyž smy wšitcy napominani swoje socialne kontakty redukować“, rjekny předsyda spěchowanskeho towarstwa Ulrich Klinkert.

Hižo minjeny pjatk běchu nowu dožiwjensku wustajeńcu wo lodowej dobje na małej žurli wopytowanskeho centruma wotewrěli. W njej čuja so hosćo do dawneho časa přesadźeni, jako hoberska woršta lodu wulke kamjenje ze sobu wlečeše, tak zo su so błudźenki tež do Łužicy dóstali. Transportna mašina znazornja, kak dołho běchu kamjenja ze Stockholma do 900 kilometrow zdalenych Wochoz po puću. Z wobrazami wšelakich družin kamjenjow móža zajimcy memory hrać, z pisanych kamuškow wosebite wobrazy tworić, z lupu takrjec do kamjenja hladać a wjele interaktiwnych poskitkow wužiwać. To njeje jeno za swójby zajimawe, ale tohorunja za šulske rjadownje jako projektowa wučba.

Za projekt su wjace hač 100 000 eurow nałožili. Hižo před lětom započachu dyrdomdejsku wustajeńcu zdźěłać. Přehladku zmóžniło je europske spěchowanje z programa Interreg Pólska – Sakska, kotrehož zaměr je hranicy přesahowace zhromadne dźěło. Próstwu wo spěchowanske srědki, kotraž wopřiješe 73 stron, dyrbjachu němsko- a pólskorěčnje zapodać. Zadaniło so dźěło na kóždy pad je.

Na projekće je nimo Wochožanskeho parka błudźenkow tež pólske město Lwówek Śląski wobdźělene. „Nas zwjazuja zajim za mineralije a hórnistwo, a nětko přidatnje tež tónle nowy projekt“, Ulrich Klinkert podšmórny. Wobdźěleneju partnerow dla je wustajeńca němsko- a pólskorěčnje wuhotowana. Třeća rěč je čěšćina. Wo serbšćinje su dołho rozmyslowali, ale so wjace čěskich wopytowarjow dla na kóncu tola za čěšćinu rozsudźili. Za to pak chcedźa serbski přewodny material poskićeć. Koncept hižo předleži. Z pomocu serbskich wučerjow zdźěłaja serbskorěčny material za projektowu wučbu. Tón ma w běhu lěta předležeć, štož pak wotwisuje wot toho, „kak nas coronawirus w našim dźěle wobmjezuje“.

Njewotwisnje wot toho chcedźa lětsa šěsćcyfrowu sumu pjenjez inwestować. Dokelž so wopytowarski centrum z ludźimi runjewon puka, ma na łuce za nim dalše twarjenje nastać. Dale připrawja dožiwjensku šćežku, a wot lěća chcedźa tohorunja awdiopřewodnik za ludźi z handicapom poskićeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND