Wosobinskim kontaktam zadźěwać

wutora, 17. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Twarski płót wokoło twarjenja zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje steji wězo saněrowanja domu dla. Tuchwilu pak móhli jón tež za znamjo měć, zo njeby nichtó do běrowow přišoł.  Foto: Marian Wjeńka Twarski płót wokoło twarjenja zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje steji wězo saněrowanja domu dla. Tuchwilu pak móhli jón tež za znamjo měć, zo njeby nichtó do běrowow přišoł. Foto: Marian Wjeńka

Zo by so rozpřestrěwanje coronawirusa po móžnosći pomjeńšiło, dyrbi so zjawne žiwjenje na minimum redukować. Tomu wotpowěduje tež zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Za twarjenje zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje kaž tež za zjawne zarjadnišća w pjeć přisłušnych gmejnach přihotuja „rjadowane wobmjezowanje wukonoweho poskitka“, rěka w nowinskej zdźělence, kotruž je zarjadniski zwjazk wčera medijam připósłał. Tak chcedźa zaručić, zo je zarjadnistwo dale dźěłakmane. Tohodla su tam kaž tež w gmejnskich zarjadnistwach wosobinske dorěčenja jenož hišće w nu­znych padach móžne. Swoje prašenja a naležnosće měli wobydlerjo jednotliwym wěcywobdźěłarjam telefonisce abo z mejlku sposrědkować. Potom so pruwuje, hač je wosobinski termin trěbny. Pod slědowacymaj telefonowymaj čisłomaj je zarjadniski zwjazk docpějomny: 035796/ 94 60 a 946 40 abo 946 45. Na kóždy pad proša wo to so wopyta wzdać, hdyž so něchtó chory čuje, bě-li w minjenymaj tydźenjomaj w jednej z rizikowych kónčin, abo měješe-li kontakt z někim z tajkeje kónčiny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND