Za ponowjenje třěchi Chróšćanskeje cyrkwje dyrbjachu na tamnišim ...

štwórtk, 19. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za ponowjenje třěchi Chróšćanskeje cyrkwje dyrbjachu na tamnišim kěrchowje loni wjacore brězy podrězać, zo móhli nakładne awta a twarske mašiny k cyrkwi přijěć. Spočatk tydźenja su tam nětko nowe brězyčki sadźili. Za nje přewzachu młodostni, kotřiž budu lětsa firmowani, kmótřistwo. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND