Druhi twarski wotrězk zahajeny

štwórtk, 19. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
w Błohašecach twarja kolesowanski pućik. Za šoferow, kotřiž wšědnje dróhu wužiwaja, to rěka, wobchadne rjadowanje wobkedźbować. Foto: SN/Hanka Šěnec w Błohašecach twarja kolesowanski pućik. Za šoferow, kotřiž wšědnje dróhu wužiwaja, to rěka, wobchadne rjadowanje wobkedźbować. Foto: SN/Hanka Šěnec

Błohašecy (SN/MWj). Hižo w lěće 2011 stej so město Budyšin a sakski krajny zarjad za dróho­twar a wobchad dojednałoj, w Błohašecach podłu hłowneje dróhi ­kolesowanski puć twarić. Wot toho časa dyrbjachu tam někotre planowanske ­zadźěwki zmištrować a ležownostne ­prašenja rozrisać. Loni w lěću pak su dróhotwarcy dźěłać započeli. W tym ­zwisku rozrisachu tež problem njedosahaceho wotwodźowanja dešćikoweje wody.

W prěnim wotrězku starachu so wo wotwodźowanje dešćikoweje wody. Ju wjedu nětko po nowym kanalu na Słonoboršćanske přemysłownišćo. Za to su loni na tehdy nastawacym kolesowanskim pućiku pjeršć wotwozyli, zo móhli tam kanal do zemje kłasć. Tehdy bě hižo k někotrym wobchadnym poćežowanjam dóšło. Na tajke dyrbja so šoferojo tež přichodny čas nastajić. Přetož spočatk tydźenja su druhi twarski wotrězk zahajili. W nim zaběraja so z dróhu přez wjes a z dalšim dźělom hač k wobstejacej kolesowanskej šćežce ze směra statneje dróhi S 106.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND