Domiznu bagram wutorhnyli

štwórtk, 19. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Klětno chce w juniju na to spominać, zo njebu wjes před 30 lětami wudobywanja brunicy we Wochožanskej jamje dla wotbagrowana.  Foto: Joachim Rjela Klětno chce w juniju na to spominać, zo njebu wjes před 30 lětami wudobywanja brunicy we Wochožanskej jamje dla wotbagrowana. Foto: Joachim Rjela

Klětnjenjo chcedźa w juniju na wuchowanje wsy 1990 spominać

Klětno (AK/SN). Před 30 lětami wosta Klětno před wotbagrowanjom přez Wochožansku brunicowy jamu zachowane. Na to chcedźa wjesna rada, towarstwa, wobydlerjo a cyrkwinskej wosadźe hódnje spominać. „Składnostnje tohole po­dawka chcemy w juniju swjedźenski tydźeń organizować, kotrehož wjeršk a wukónc ma domizniski swjedźeń być“, pisa wjesna předstejićerka Annemarie Bahlo w aktualnym wudaću Hamorskeje gmejnskeje nowiny.

Hač pak so swjedźenski tydźeń scyła abo we wobmjezowanej formje wotměje, je aktualnych naprawow coronawirusa dla njejasne. Přiwšěm je so přihotowanska skupina hižo wo zasadnych wob­sahach dojednała. Swjedźenski tydźeń ma so wot 21. do 28. junija wotměć. Zahajić chcedźa jón 21. junija z wopomnjenskej nutrnosću w Klětnjanskej ewangelskej cyrkwi. Na sportnišću matej so sportowy swjedźeń a dźěćaca olympiada wotměć.

22. junija planuja, w hosćencu „K złotej ­kapce“ filmy za dźěći a dorosćenych pokazać. 23. junija ma so přednošk wo ­stawiznach Klětnoho kaž tež klankodźiwadło za dźěći wotměć. Dźeń na to chcedźa w ewangelskej cyrkwi wosebity program předstajić, kotryž ma mjez druhim zhromadne janske spěwanje wopřijeć. 25. junija steji přednošk wo přichodźe Klětnoho na programje. 26. junija je předwidźany swójbny dźeń hromadźe z ewangelskej pěstowarnju, kotraž je w nošer­stwje Rózborskeho Měrćinoweho dwora. Klětnjanska dobrowólna wohnjowa wobora ma swójbny swjedźeń pod­pěrać.

Sobotu, 27. junija, chcedźa potom domizniski swjedźeń přewjesć. Dokelž swjeći młodźinska wohnjowa wobora tón dźeń 70lětne wobstaće, je wohnjowoborne wubědźowanje planowane. A skónčnje wotměje so 28. junija w Klětnjanskej samostatnej ewangelskej cyrkwi Boža słužba k dopominanju na zachowanje wsy před 30 lětami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND