Wobornicy nowe awto dóstali

srjeda, 25. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Dobrowólni wohnjowi wobornicy w Nowym Měsće wjesela so nad nowym hašenskim awtom typa TLF 4 000.  Foto: Jost Schmidtchen Dobrowólni wohnjowi wobornicy w Nowym Měsće wjesela so nad nowym hašenskim awtom typa TLF 4 000. Foto: Jost Schmidtchen

Minjeny tydźeń su w Narćanskej krajnej wohnjowobornej šuli 24 nowych jězdźidłow za wohnjowe wobory přichodnym wužiwarjam přepodali, tak tež do Noweho Města.

Nowe Město (JoS/SN). Kameradojo Nowoměšćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory su zbožowni. Woni móža wotnětka při hašenju wohenjow a na dalšich zasadźenjach woborne awto typa TLF 4 000 wužiwać. Tank ma wobsah 4 500 litrow wody. Dotalne awto z lěta 1992 běchu předewšěm za hašenje lěsnych wohenjow wužiwali. Mjeztym su je dobrowólnej wohnjowej woborje w Drětwi (Zerre) přewostajili.

Nawoda wohnjoweje wobory w Nowym Měsće Ronny Kowalick je nowe jězdźidło nětko zjawnje prezentował. Te hodźi so na mnohich městnach zasadźić, za hašenje wohenjow runje tak kaž při wobchadnych njezbožach. Je tuž wotpowědnje wuhotowane. K techniskemu wuhotowanju słušeja mjez druhim klumpy z wukonom 2 000 litrow na minutu, dwaj pneumatiskej hamoraj, rjećazowa piła kaž tež 120 metrow B-, 90 metrow C- a 25 metrow D-hadźicy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND