Pjenjezy sami wróćo njeknihować

štwórtk, 26. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Wotpowědnje powšitkownemu wukazej Sakskeje su dźěćace dnjowe přebywanišća wot 18. měrca zawrjene. Tak njeje wjetšinje staršich móžno hladanski poskitk za swoje dźěći wužiwać. To je městu Budyšinej přičina, wot 18. měrca hač do 17. apryla w zarjadnišćach, kotrež su w jeho nošerstwje, staršiski pjenjez njezběrać. Přiwšěm jón za apryl najprjedy raz dospołnje kasě­ruje, a to prěni dźeń měsaca. Přičina toho je rjadowanski program za dźěćace dnjowe přebywanišća. Potom budu wšitke aktualne změny – kaž přewzaće staršiskeho pjenjeza přez młodźinski zarjad, wupowědźenja, změna swójbneho stawa a dalše – zapřijate a wotličene. Ručež su lisćiny pruwowane, město Budyšin staršim přinošk wróćo płaći, štož ma so hišće do jutrownych prózdnin stać. Zo njeby so postupowanje dlijiło, je wažne, zo starši płaćeny přinošk sami wróćo njeknihuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND