Konsens za wšěch žadany

póndźela, 30. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Trjebin skedźbnja Sakski wyši hórnistwowy zarjad w Freibergu na poćežowanja z Wochožanskeje wuhloweje jamy.

Trjebin (AK/SN). Přizwolenje wosebiteho zawodneho plana wo škiće před imisijemi předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG) za Wochožansku wuhlowu Trjebinska gmejnska rada bjeze wšeho njeakceptuje. To wujewi diskusija na jeje minjenym posedźenju. „Dyrbimy konsens namakać, z kotrymž stej wobě stronje – wot hórnistwa potrjecheni woby­dlerjo kaž tež energijowy koncern LEAG – přezjednej“, bě facit gmejnskich radźićelow. Swoje stejišćo zastupowali su tež napřećo přitomnemu zamołwitemu wobdźěłarjej Freibergskeho Sakskeho wyšeho hórnistwoweho zarjada za wotkrywanje Wochožanskeje a Rychwałdskeje jamy Frankej Brumme. Wón rozłoži radźićelam procedury schwalenja a pruwowanjow. Zawjazowacy w padźe Trjebina njeje zwjazkowy zakoń wo škiće před imisijemi, ale zwjazkowy hórnistwowy zakoń. Frank Brumme znaje poćeženja, kotrež wuhlowe jamy ze sobu přinjesu. Wšako bydli sam blisko jamy pola Schleenhaina južnje Lipska.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND