Nalěćo tež w měsće zaćehnje

póndźela, 30. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Sobudźěłaćerjo Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) staraja so wo to, zo w sprjewinym měsće nalěćo zaćehnje. Mjeztym su hižo ­zelenišća njedaloko Budyskeho domu lěkarjow porjeńšili. Hižo nazymu běchu kwětki w Steglichec zahrodnistwje skazali. Naćisnyli běchu tohorunja motiwy, ­po kotrychž nětko pisanu pychu wuhotuja. Foto: SN/Hanka Šěnec

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND