Za žiwjenje na wsy zahorić

póndźela, 30. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Projekt „Rumowa pioněrska stacija“ je we wosebitej kategoriji Němska demografija myto dobył. We wobłuku projekta maja ludźo wo swojich nazhonjenjach nastupajo žiwjenje na wsy rozprawjeć.

Přibuzk (AK/SN/MiR). Projekt „Rumowa pioněrska stacija“ Hornja Łužica ma trajnje zahorić. Na to skedźbnjataj akteraj Arielle Kohlschmidt a Jan Hufenbach, mějićelej agentury Blendwerck w Přibuzku, w Krušwičanskej gmejnje. „Wjeselimoj so, zo smy z projektom lětsa prěni króć spožčene myto Němskeje demografije w kategoriji ‚Next Practice‘ dobyli“, pisataj wonaj w nowinskej zdźělence. „Myto wo­přijima wulkozarjadowanje za Łužicu, kotrež směmy z modulom ‚Rumnosće za eksperimenty 5.0‘ wuhotować. “

Roberta Boschowa załožba chce hornjołužiski projekt „Rumowa pioněrska stacija“ lětsa a klětu w tak mjenowanym programje za zdobywarjow nowych krajin spěchować. Nošer projekta je towarstwo Bewusst-Sein w Pomorcach, kotrež Zhorjelski wokrjes a Wuwićowa towaršnosć Delnja Šleska-Hornja Łužica pod­pěrujetej. Agentura Blendwerck chce projekt zwoprawdźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND