Šulerjo derje zastarani

wutora, 31. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Do nuzoweho zastaranja na Křesćanskej zakładnej šuli Wóslink su wšitcy wučerjo a kubłarjo zapřijeći. Tak dźěći wjele w přirodźe přebywaja, abo hrajkaja sej w gmejnskim centrumje.  Foto: Daniela Jawinski Do nuzoweho zastaranja na Křesćanskej zakładnej šuli Wóslink su wšitcy wučerjo a kubłarjo zapřijeći. Tak dźěći wjele w přirodźe přebywaja, abo hrajkaja sej w gmejnskim centrumje. Foto: Daniela Jawinski

Šule w Sakskej su mjeztym hižo druhi tydźeń koronawirusa dla zawrjene. Přiwšěm maja kubłanišća tak mjenowane nuzowe zastaranje zaručić. Tak je tomu tež na Wóslinčanskej Křesćanskej zakładnej šuli.

Wóslink (DJ/SN/MiR). Wšitcy wučerjo su do nuzoweho zastaranja šulerjow zapřijeći. Woni zawěsćeja zastaranje dźěći w horće, a to wšědnje wot 6 do 15 hodź. Wučerka Daniela Jawinski wuwučuje poprawom šulerjow wot jědnaće lět na Ewangelskej srjedźnej šuli Wóslink. Z wulkim wačokom hrajkow pak poda so wona zańdźeny štwórtk na słužbu w zakładnej šuli. Z nazhonitej kubłarku staraštej so wonej wo pjeć šulerjow. Mjez druhim su zhromadnje za jutry paslili, so dołho wuchodźowali a sej w gmejnskim centrumje hrajkali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND