Bjez zetkanja dale dźěłać

wutora, 31. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Hódnoćić staw serbskeje narodneje drasty wostanje zaměr kulturneho towarstwa

Wojerecy (SN/MiR). Zaměr Towarstwa za hajenje regionalneje kultury srjedźneje Łužicy we Wojerecach, přewjesć pohó­dnoćenje na temu serbska narodna drasta dale wobsteji, tež hdyž tuchwilna koronapandemija dźěławosć haći. Ewaluaciju chcedźa nimo wšitkich zadźěwkow zahajić. Tole zdźěli projektna wjednica projekta Jadwiga Pjacec. „Mamy-li dosć informacijow, chcemy je spočatk lěta 2021 wozjewić. Financowanje projekta zmóžnjeja nam spěchowanske srědki sakskeho ministerstwa za wobswět a hospodarstwo.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND