Chcedźa wopłóčkowu syć dotwarić

wutora, 31. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz/Wulke Ždźary (AK/SN). Łazowska gmejna chce we Wulkich Ždźarach wopłóčkowu syć dotwarić. Za to budźe trjeba dlěje zapřimnyć do přejězda wsy po B 96. „Nadźijamy so spěšneje realizacije bjez wulkich haćenjow za wobydlerjow a mějićelow předewzaćow přemysła. Časowy plan pak hišće wěsty njeje“, rozłoži tele dny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

Steffen Mühl (Swobodni wolerjo Łaz) je so při dojednanju gmejnskeje rady nastupajo přejězd po B 96 we Wulkich Ždźarach hłosa wzdał. Wotpowědne zrěčenje podpisali su gmejna Łaz, wokrjes Budyšin a Ewag Kamjenc. „Wo dróhotwar stara so Budyski wokrjes, Kamjenska Ewag wo připrawu za pitnu wodu a Łazowska gmejna wo centralne wotwodźenje wopłóčkow, kaž je do předležaceho dokumenta zapisane“, Thomas Leberecht wuswětli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND