Chcedźa wopłóčkowu syć dotwarić

wutora, 31. měrca 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz/Wulke Ždźary (AK/SN). Łazowska gmejna chce we Wulkich Ždźarach wopłóčkowu syć dotwarić. Za to budźe trjeba dlěje zapřimnyć do přejězda wsy po B 96. „Nadźijamy so spěšneje realizacije bjez wulkich haćenjow za wobydlerjow a mějićelow předewzaćow přemysła. Časowy plan pak hišće wěsty njeje“, rozłoži tele dny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU).

Steffen Mühl (Swobodni wolerjo Łaz) je so při dojednanju gmejnskeje rady nastupajo přejězd po B 96 we Wulkich Ždźarach hłosa wzdał. Wotpowědne zrěčenje podpisali su gmejna Łaz, wokrjes Budyšin a Ewag Kamjenc. „Wo dróhotwar stara so Budyski wokrjes, Kamjenska Ewag wo připrawu za pitnu wodu a Łazowska gmejna wo centralne wotwodźenje wopłóčkow, kaž je do předležaceho dokumenta zapisane“, Thomas Leberecht wuswětli.

Cyłkowne wudawki za zhromadnu naprawu wučinjeja po trochowanju 1,6 milionow eurow brutto. Łaz přewozmje 628 000 eurow, krajny zarjad za dróhotwar a wobchad (LASuV) 600 000 eurow a Ewag Kamjenc 334 000 eurow. Dalše 99 000 eurow su zhromadne wudawki. „Z nimi maja so zawěsćenje wobchadneje wěstoty na twarnišćach, nastajenje ­taflow za wobjězdku za zjawny wobchad a zaručenje wobchada za wobydlerjow zmóžnić“, wjesnjanosta rozjasni. Podpisane dojednanje su mjeztym zarjadej a LASuV wróćo słali, a nětko chcedźa dale planować. Wo dotal zaplanowanych wudawkach móža so zajimcy na Łazowskim gmejnskim zarjedźe wobhonić.

Tež Jens Kieschnick, wjesny předste­jićel we Wulkich Ždźarach a Koblicach, sej přeje, zo naprawu spěšnje zwoprawdźa. Wšako leža při B 96 wjacore předewzaća, dwaj hosćencaj, pjekarni, lěkarska praksa kaž tež Krabatowy nowy wudwór. Dojednanje rjaduje nětko financowanje, štož je z wotpowědnymi srědkami w hospodarskim planje zaručene. Steffen Mühl wšak prošeše wo detailěrowane informacije. Z wotbóčki Rachlowska dróha hač k ležownosći ­Fischer měli projekt po jeho měnjenju tam w zemi ležacych medijow dla dokładnje pruwować. Thomas Leberecht je nastork přiwzał. „Tam, hdźež wopłóčkowe roły podłu dróhi kładu, žane dojednanje nje­trjebamy“, wón rjekny. „Tam, hdźež do dróhi njezapřimnjemy, twari jeničce LASuV“, Łazowski wjesnjanosta podšmórny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND