Wupadnjenu mzdu zarunaja

štwórtk, 02. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Krajna direkcija pomha tym, kotřiž dyrbja dźěći dla doma wostać

Budyšin (SN/MWj). Wot wutory, 31. měrca, přijimuje sakska krajna direkcija próstwy dźěłopřijimarjow, jim wupadnjenu mzdu zarunać, hdyž je pěstowarnja abo šula koronapandemije dla zawrjena. Zarunanju přizwola, hdyž staršej swoje dźěło zawrjeneho kubłanišća dla hižo wukonjeć njemóžetaj a za swoje dźěći žanu hinašu hladansku móžnosć nimataj, rěka w nowinskej zdźělence krajneje direkcije.

„Wjeselu so, zo móžemy mnohim po­trjechenym staršim z nowym rjadowanjom pomhać. Wupadnjena mzda pandemije dla potrjechene swójby wulce poćežuje. Tež samostatni móža tele rjadowanje wužiwać, štož drje jim w tak a tak hižo ćežkim času derje pomha“, praji prezidentka krajneje direkcije Regina Kraushaar.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND