Lěto plahowanja prosće přeskoča

štwórtk, 02. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Před kulisu milinarnje w Čornej Pumpje plahuja ryby. Foto: Jost Schmidtchen Před kulisu milinarnje w Čornej Pumpje plahuja ryby. Foto: Jost Schmidtchen

Chrjebja/Čorna Pumpa (JoS/SN). W plahowarni rybow z ćopłej wodu Chrjebjanskeho rybarskeho předewzaća knježi wosebje potom čiłe žiwjenje, hdyž je čas picowanja. Njedawno je sej jednaćel Dietmar Mühle sam do Čorneje Pumpy dojěł, zo by ryby picował. Hewak stara so sobudźěłaćer wo to, zo awtomatisce wjedźeny zawod funguje.

Do připrawy su loni w oktobru 170 000 małych karpow sadźili. Kóžda rybička wažeše tehdy něhdźe 20 gramow. Mjeztym su wone z pomocu ćopłeje wody na něhdźe 370 gramow narostli. Tak zamó předewzaće w běhu jeničkeje zymy cyłe lěto plahowanja přeskočić. To wučinja jeho wulku hospodarsku lěpšinu. W štyrjoch małych bazenkach z ćopłej wodu je runočasnje a na samsne wašnje 2 500 sibirskich jasotrow narostło. Loni nazymu běchu 70 gramow ćežke, nětko waža wone něhdźe kilogram. Dietmar Mühle móže wahu tuchwilu jenož trochować, dokelž njejsu hišće žane jasotry wułójili. Wšědnje so wobličene mnóstwo picy awtomatisce do sudobjow sypa, z kotrychž pica w běhu 24 hodźin do wody pada. Wo to stara so procesowy ličak w centrali.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND