Kamelije bjez wopytowarjow

póndźela, 06. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Doris Füssel so nětko tež bjez wopytowarjow wo Kinsporske historiske kamelije stara.  Foto: Peter Sonntag Doris Füssel so nětko tež bjez wopytowarjow wo Kinsporske historiske kamelije stara. Foto: Peter Sonntag

Kinspork (SN). Historiske kamelije w Kinsporku lětsa wosebje rjenje kćěja. Wot spočatka lěta zličichu tam hižo sta wopytowarjow, kotřiž su sej krasnu pychu wobhladali. Přisporjało je to nowy kamelijowy parfim, kotryž zajimcy předawarjam runjewon z rukow torhachu. Nowa twora njemóžeše spěšnje dosć na polcach stać.

Nowej kritiskej situaciji w kraju pak dyrbješe tež Kinsporske domizniske towarstwo wotpowědować. Wot 15. měrca je kamelijowy dom za wopytowarjow zawrjeny. Kaž předsyda domizniskeho towarstwa Peter Sonntag zdźěli, so 67lětna Doris Füssel nětko tež bjez wopytowarjow wo rostliny stara. Jej a tamnym čłonam kamelijoweje skupiny domizniskeho towarstwa by wězo wjele lubšo było, by-li sej prawje wjele ludźi kćějace rostliny wobhladać móhło. To pak drje budźe hakle klětu zaso móžno, hdyž změjemy pandemiju koronawirusa dla nadźijomnje přetratu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND