Kolesowanski puć dale twarja

srjeda, 15. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wot wčerawšeho je statna dróha S 100 zawrjena, dokelž tam kolesowanski puć přez wjes twarja.  Foto: SN/Hanka Šěnec Wot wčerawšeho je statna dróha S 100 zawrjena, dokelž tam kolesowanski puć přez wjes twarja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Dypkownje do jutrow su mjez Swinjarnju a Zejicami podłu statneje dróhi S 100 kolesowanski puć dotwarili. Nětko­ so dalši wotrězk přidruži, mjenujcy tón w Błohašecach.

Błohašecy (SN/MWj). Tři tydźenje zašo hač planowane su po jutrach wotrězk kole­sowanskeho puća podłu S 100 w Błohašecach twarić započeli. Tohodla je tam statna dróha wot wčerawšeho zawrjena, štož ma po tuchwilnych twarskich planach hač do kónca awgusta trać. Wob­jězdka je wupisana. Přijězd do přemysłownišća Słona Boršć je z Kamjenskeho směra dale móžny, zdźěli město Budyšin w nowinskim wozjewjenju. Za busowy wobchad stworichu dwě nachwilnej zastanišći. Při tym pojědu busy zdźěla po priwatnej ležownosći, čemuž wobydlerjo bjez problemow přihłosowachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND