Pomhaja zwěrjencam

pjatk, 17. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z naladnej sumu pjenjez chcetaj Volker Bartko a Małowjelkowski prazwěrjenc łužiskim zwěrjencam pomhać, zwěrjata picować.  Foto: Jens-Michael Bierke Z naladnej sumu pjenjez chcetaj Volker Bartko a Małowjelkowski prazwěrjenc łužiskim zwěrjencam pomhać, zwěrjata picować. Foto: Jens-Michael Bierke

Mały Wjelkow (SN). Kriza korony dla po­trjechi njeličomne wobłuki. Tež wólnočasne zarjadnišća su hižo tydźenje za­wrjene, tak zo jim dochody pobrachuja. Potrjecheny je tohorunja Małowjelkowski prazwěrjenc. „Chcemy pak w tymle ćežkim a njezwučenym času rady tych trochu podpěrać, kotřiž maja to sobu najbóle trěbne, mjenujcy coologiske zahrody a zwěrjency. Wone trjebaja nuznje pjenjezy za picu, skótneho lěkarja a za personalne wudawki“, praji Volker Bartko, jednaćel Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB), kotraž ma Małowjelkowski park na starosći.

Prazwěrjenc chce přichodne dny hornjołužiskim zwěrjencam w Zhorjelcu, Žitawje, Běłej Wodźe, Biskopicach a Wojerecach stajnje 5 000 eurow darić. „Naše prazwěrjata drje su runje tak samotne kaž druhe, wone pak ničo nježeru a tuž chcemy rady zwěrjata picować pomhać, kotrež maja to nuznje trjeba“, doda ­Volker Bartko z posměwkom. Wón so nadźija, zo móža Małowjelkowski park kaž tež zwěrjency a coologiske zahrody bórze zaso wočinić a wopytowarjow witać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND