Posedźenje najebać krizu

pjatk, 17. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkimi wotstawkami mjez radźićelemi skićeše posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady předwčerawšim njewšědny napohlad.  Foto: Jan Kral Z wulkimi wotstawkami mjez radźićelemi skićeše posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady předwčerawšim njewšědny napohlad. Foto: Jan Kral

Rakečanska gmejnska rada so pod wuwzaćnymi wuměnjenjemi zetkała

Rakecy (JK/SN). Awla Pawołskeje šule spjelnješe předwčerawšim za posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady wuměnjenja, kotrež maja so pod tuchwilnymi krizowymi poměrami dodźeržeć. Dosć wotstawka mjez sobu zaručichu we wulkim kole nastajene separatne blida a wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) rozdźěleše na spočatku posedźenja hišće k tomu škitne maski za hubu a nós, kotrež pak nichtó z přitomnych njewužiwaše.

Trěbne posedźenje bě, dokelž bě so po słowach wjesnjanosty dosć naležnosćow nahromadźiło, wo kotrychž by so měło w přitomnosći wšitkich radźićelow wuradźować. K zazběhej Nowotny radźićelow informowaše, kak je gmejnski zarjad w minjenym napjatym času dźěławosć a docpějomnosć za wobydlerjow zaručił. Dźěłaja tam z dwěmaj njewotwisnymaj mustwomaj, kotrejž běžne nadawki zarjadnistwa spjelnitej a kontakty k krajnoradnemu zarjadej w Budyšinje a k wobydlerjam a towarstwam wudźeržujetej, štož je dźakowano modernym komunikaciskim srědkam derje móžno.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND