Rědke ptački so zaso nawróćeja

póndźela, 20. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Tuchwilu přichadźa dale a wjac ćahawych ptačkow ze zymskeho kwartěra z Afriki wróćo do Łužicy. Jako prěnje wróćichu so pliški (Bachstelze) a šwiški (Hausrotschwanz). Mjeztym su so tež hižo dymowki (Rauchschwalbe) přidružili. Na łastojčki mamy hišće hač do meje čakać. Wot minjeneho tydźenja pak wuhladamy we Łužicy zaso rědke hupaki (Wiedehopf). Tajki je hižo wjacekróć ležownosć w Bronju wopytał a wobydlerjow ze swojej pyšnosću zawjeselił. Foto: Handrij Baumgärtel

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND