Dźěłaja po nuzowym planje

wutora, 21. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na fasadźe Łazowskeho gmejnskeho zarjada su mjena wšěch komunje přisłušacych wsow němsce a serbsce napisane.  Foto: Andreas Kirschke Na fasadźe Łazowskeho gmejnskeho zarjada su mjena wšěch komunje přisłušacych wsow němsce a serbsce napisane. Foto: Andreas Kirschke

Zarjadniske nadawki dyrbja tež pod ćežkimi wuměnjenjemi wukonjeć

Hamor /Łaz (AK/SN). Koronapandemije dla gmejnske zarjadnistwa hižo něšto tydźenjow po nuzowym planje dźěłaja. Tež w Hamoru a we Łazu to tak je, kaž Serbske Nowiny na naprašowanje zhonichu. Někotři sobudźěłaćerjo drje móža dźěl swojich nadawkow w domjacym běrowje wobstarać. „Wjetšina pak dyrbi přiwšěm w radnicy dźěłać, dokelž digitalizacija tu jenož krok po kroku zaćehnje. Krizowy stab zmištruju wokomiknje sam“, podšmórnje Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). W susodnej Hamorskej gmejnje je w kóždym zarjadniskim wobłuku znajmjeńša jedyn sobudźěłaćer na městnje. „Při nuznych naležnosćach w přizjewjerni a na stawnistwje dyrbja ludźo wězo do radnicy přińć, ale trěbne hygieniske naprawy a wotstawk dodźeržeć“, rozłožuje nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND