Při młodźinskim klubje so drjewo paliło

wutora, 21. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Hodźiju dyrbjachu wohnjowi wobornicy dźensa w nocy při tamnišim młodźinskim klubje woheń hašeć. Hač bě snano grilowanska party přičina wohenja, dyrbi policija nětko přeslědźić.  Foto: Toni Lehder W Hodźiju dyrbjachu wohnjowi wobornicy dźensa w nocy při tamnišim młodźinskim klubje woheń hašeć. Hač bě snano grilowanska party přičina wohenja, dyrbi policija nětko přeslědźić. Foto: Toni Lehder
Hodźij (SN). Wohnjowych wobornikow z Hodźija, Brězy, Spytec a Prěčec wołachu dźensa w nocy k hašenju do Hodźija. Tam je so krótko po połnocy wjetši skład drjewa bjezposrědnje při młodźinskim klubje na Žičeńskej dróze palił. Wobydler bě runje wot dźěła přijěł a płomjenja wuhladawši wohnjowu woboru alarmował. Dohromady bě nimale 30 kameradow zasadźenych. Woni drje móžachu tomu zadźěwać, zo płomjenja direktnje na młodźinski klub přeskočichu, přiwšěm zawostaji woheń na jeho třěše chětro wulku škodu. Zranił so na zbožo nichtó njeje, wšako je twarjenje koronowych postajenjow dla zawrjene. Kriminalna policija nětko přičiny wohenja přepytuje. Při hašenju wobornicy wuhladachu, zo steješe blisko składowaneho drjewa wužiwany gril. Hač tón z wohenjom zwisuje, dyrbja nětko přeslědźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND