Nowa Radworska wjesnjanostka přisahu złožiła

srjeda, 22. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Zastupowacy wjesnjanosta Pětr Kliman je wčera nowu Radworsku wjesnjanostku Madeleine Rentsch spřisahał.  Foto: SN/Hanka Šěnec Zastupowacy wjesnjanosta Pětr Kliman je wčera nowu Radworsku wjesnjanostku Madeleine Rentsch spřisahał. Foto: SN/Hanka Šěnec

Radwor (SN/MkWj). Madeleine Rentsch je nowa Radworska wjesnjanostka. Gmejnscy radźićeljo su 43lětnu z Łupoje na swojim wčerawšim posedźenju spřisahali a ju tak do zastojnstwa zapokazali. Runočasnje je so dotalny wjesnjanosta Wincenc Baberška po 27 lětach w zastojnstwje rozžohnował. Wón dźakowaše so w tym zwisku sobudźěłaćerjam gmejnskeho zarjadnistwa za wjelelětne dobre zhromadne dźěło kaž tež zastupowacemu wjesnjanosće Pětrej Klimanej, kiž je wčera nowu wjesnjanostku spřisahał.

Madeleine Rentsch bě při wólbach wjesnjanosty 9. februara za Minakałskich domizniskich přećelow nastupiła a so hnydom w prěnim wólbnym přeběhu z wjace hač 55 procentami hłosow wolerjow jasnje přesadźiła.

Na spočatku posedźenja su radźićeljo dotalneho gmejnskeho radźićela Jovana Hrjehorja na toho próstwu z funkcije wuwjazali a Cyrila Hančika za noweho gmejnskeho radźićela spřisahali. Jovan Hrjehor bě w februaru tohorunja za zastojnstwo wjesnjanosty kandidował a po wólbach připowědźił, zo chcył so nětko zaso połnje swojemu předewzaću jako wikowar rybow wěnować. Cyril Hančik je swoju přisahu wčera serbsce złožił.

Wčerawše posedźenje bě tež z dalšeje přičiny njewšědne: Koronakrizy dla wotmě so wone tónkróć w sportowej a wjacezaměrowej hali „Slavia“, dokelž njemóžachu zamołwići w sydarni gmejnskeho zarjada, hdźež so zhromadźizny poprawom wotměwaja, trěbny wěstotny wotstawk mjez přitomnymi zaručić.

Radźićeljo zaběrachu so wčera mjez druhim tež z lětušim etatom. Hižo nětko je wotwidźeć, zo so koronakriza tež tam raznje wuskutkuje.

Posedźenje měješe na kóncu hišće emocionalny wjeršk, jako so Pětr Kliman z dołhej lóštnej narěču Wincencej Ba­beršce za jeho skutkowanje dźakowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND