Zarjadnistwje dale dźěłatej

srjeda, 22. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Slepom chcychu poprawom bórze tamniši nowy němsko-serbski šulski kompleks oficialnje poswjećić. To je mjeztym runje tak wotprajene kaž tójšto dalšich gmejnskich terminow.  Foto: Andreas Kirschke W Slepom chcychu poprawom bórze tamniši nowy němsko-serbski šulski kompleks oficialnje poswjećić. To je mjeztym runje tak wotprajene kaž tójšto dalšich gmejnskich terminow. Foto: Andreas Kirschke

Krizowy modus w Slepom a Kulowje trjechi wšitke wobłuki

Slepo/Kulow (AK/SN). Z wobmjezowanjemi a sćerpnosću komuny swoje ­zarjadniske dźěło dale zaručeja, kaž Slepjanski wjesnjanosta ­Reinhard Bork (njestronjan) a Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU) podšmórnjetaj. We woběmaj komunomaj je zarjadnistwo tuchwilu za wopytowarjow njepřistupne, byrnjež so tam dale wo naležnosće ludźi ­starali. „Zarjadniske dźěło wobstarujemy z trěbnej fachowej kompetencu a njezměnjenym elanom“, praji Markus Posch. „Dalokož móžno, rjadujemy ­naležnosće wobydlerjow po póstowym puću abo digitalnje.“

W Slepom organizuja swoje dźěło z nuzowym planom. K zwučenym rěčnym hodźinam je zarjadnistwo za wobydlerjow telefonisce a e-mailnje docpějomne, rozłožuje Reinhard Bork. „Prosymy pak nadal wo to, so wosobinskich wopytow ze znatych přičin wzdać.“ W cyle nuznych padach su terminy po telefoniskim dorěčenju móžne. Za tajke pady je lisćina wupołožena. Do njeje ma so kóždy wopytowar zapisać. „Hewak so prócujemy, kóždemužkuli wosobinskemu kontaktej zadźěwać. To płaći nastupajo zaručenje wobmjezowaneho zarjadniskeho dźěła, dalewjedźenje zahajenych twarskich naprawow kaž tež škit wobydlerjow.“ Podobnje je w pěstowarni a horće. We woběmaj organizuje Slepjanska gmejna nuzowe zastaranje. Wšako hladaja tam dźěći tych staršich, kotřiž dyrbja na kóždy pad dźěłać. Wobydlerjo, tak wjesnjanosta kaž tež měšćanosta měnitaj, reaguja sćerpnje, wotewrjenje a z trěbnym zrozumjenjom na trěbne naprawy. Za to so jim Bork a Posch dźakujetaj.

Wažne terminy kaž posedźenja wuběrkow a gmejnskeje rady su w Slepom wotprajili a předwidźane wobzamknjenja wotstorčili. Bolostne je, zo gmejna a pěstowarnja w Slepom a wokolnych wsach narodninarjam ke kulojtym jubilejam gratulować njemóžetej. Tradicionalne chodojtypalenje su po dorěčenju z wohnjowej woboru wotprajili, tohorunja oficialne poswjećenje noweho šulskeho kompleksa. „Tež wustajenske rumnosće w Serbskim kulturnym centrumje dyrbjachmy zawrěć“, wobžaruje Reinhard Bork. Wón a jeho zarjadnistwo tuchwilu pruwujetaj, kotre předewzaća móža pod tuchwilnymi wuměnjenjemi přestorčić a kotre twarske naprawy hodźa so dale zwoprawdźić.

Tež w Kulowje su nětko dalše terminy wotprajene, mjez druhim stajenje meje, chodojtypalenje a zahajenje jěchanskeje sezony.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND