Radšo zaso w słucharni wuknyć

pjatk, 24. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za čas korony je moje pisanske blido cyły dźeń połne knihow. Paralelnje k tomu wužiwam materialije a programy, kotrež přewostaja mi medicinska fakulta, kaž tule wirtuelny mikroskop.  Foto: Pětr Dźisławk Za čas korony je moje pisanske blido cyły dźeń połne knihow. Paralelnje k tomu wužiwam materialije a programy, kotrež přewostaja mi medicinska fakulta, kaž tule wirtuelny mikroskop. Foto: Pětr Dźisławk

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čita­rjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće­ nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wosta­njemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Student mediciny w Lipsku Pětr Dźisławk je našu namołwu sćěhował a pisa:

Krok po kroku w Němskej šule zaso wote­wru. Wysoke šule maja bórze slě­do­wać, tajki je znajmjeńša tučasny staw. Lipšćanska uniwersita na přikład, na kotrejž tučasnje medicinu studuju, planuje 4. meje zaso seminary a čitanja dźeržeć započeć. Hač tomu woprawdźe tak budźe, na tym hišće dwěluju. Ale byrnjež sej dotal ženje předstajić njemóhł, zo jednoho dnja tak myslu – Čłowječe, bych so ja wjeselił!

Hdys a hdys moji přećeljo směšnje měnja, zo maja studenća tuchwilu po­dlěšene semesterske prózdniny. Tomu pak absolutnje tak njeje. Lětni semester započa w Lipsku, porno mnohim uniwersitam w Němskej, hižo před třomi tydźe­njemi, spočatk jutrownika. A hač­runjež su wužadanja aktualnje wězo we wšěch wobłukach a tak tež na akademiskim polu chětro wulke, počachu naši profesorojo a tutorojo dypkownje, kaž smy to zwučeni, nas wbohich studentow čwělować. Kóždy dźeń stajeja nam folije swojich čitanjow do interneta. A štóž so za­ dalšimi wuwjedźenjemi swojeho docenta žedźi, tón njech sej paralelnje k foli­jam wothraje podcast nahrawaneho čitanja.

Hinak, hač sym to wočakował, njeje w našim studijnym směrje tež ani jenički seminar, potajkim zarjadowanje, hdźež sy winowaty so wobdźělić, dotal wu­padnył. Runje kaž čitanja přewjeduja je online. Tutor sćele ći spočatk tydźenja mejlku ze wšelakimi žórłami jeho prašenjemi a wobšěrnym katalogom temow, kotrež maš sej hač do štwórtka abo pjatka samostatnje nadźěłać. Tón dźeń mjenujcy wotměje so poprawny seminar w małych skupinach přez Skype abo Zoom – widejoplatformje za direktnu a w nětčišim času tola dosć wěstu komunikaciju. Moderator seminara zjima tam najwažniše dypki, staja nam prašenja, zo by zwěsćił, hač smy sej maćiznu tež swědomiće nadźěłali, a rozžohnuje so skónčnje zaso z kopicu nowych nadawkow.

Kaž mnozy studenća njesedźu přewšo rady w słucharni uniwersity, zo bych so na čitanja koncentrował. Ale nětko, hdyž dyrbju wot ranja hač do wječora za pisanskim blidom nad fachowej literaturu abo před wobrazowku kokać, to so nadobo za powučnymi a mudrymi słowami swojich profesorow žedźu. Nadźijomnje jich spočatk meje zaso live dožiwju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND