Radšo zaso w słucharni wuknyć

pjatk, 24. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za čas korony je moje pisanske blido cyły dźeń połne knihow. Paralelnje k tomu wužiwam materialije a programy, kotrež přewostaja mi medicinska fakulta, kaž tule wirtuelny mikroskop.  Foto: Pětr Dźisławk Za čas korony je moje pisanske blido cyły dźeń połne knihow. Paralelnje k tomu wužiwam materialije a programy, kotrež přewostaja mi medicinska fakulta, kaž tule wirtuelny mikroskop. Foto: Pětr Dźisławk

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čita­rjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće­ nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wosta­njemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Student mediciny w Lipsku Pětr Dźisławk je našu namołwu sćěhował a pisa:

Krok po kroku w Němskej šule zaso wote­wru. Wysoke šule maja bórze slě­do­wać, tajki je znajmjeńša tučasny staw. Lipšćanska uniwersita na přikład, na kotrejž tučasnje medicinu studuju, planuje 4. meje zaso seminary a čitanja dźeržeć započeć. Hač tomu woprawdźe tak budźe, na tym hišće dwěluju. Ale byrnjež sej dotal ženje předstajić njemóhł, zo jednoho dnja tak myslu – Čłowječe, bych so ja wjeselił!

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND