Wirus nuzuje k wotprajenjam

srjeda, 29. apryla 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelski staroměšćanski swjedźeń a dźiwadłowy festiwal wupadnjetej

Zhorjelc/Habrachćicy (AK/SN). W časach koronapandemije dyrbja tradicionalne ludowe swjedźenje, koncerty, festiwale a kulturne dny wupadnyć. Wot toho po­trjechene su tež mjezynarodne a mjezu přesahowace terminy we wuchodnej Łužicy. „Aktualne wobmjezowanja, zadźeržeć pandemiju w Němskej kaž tež w susodnych krajach, nas nuzuja, tež lětuše Zhorjelske jazzowe dny wotprajić“, zdźěla tamniše towarstwo Kulturzuschlag. „Festiwal, kotryž smy składnostnje 25. jubileja z wosebje naročnym programom přihotowali, dyrbimy wo cyłe lěto přestorčić. Koncerty wotměja so tuž hakle wot 2. do 13. junija 2021.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND