Zakaz njetrjebawši był

póndźela, 04. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Njedamy sej swoje nałožki a dobru naladu wirusa dla skazyć. Pod tymle hesłom móhł minjeny kónc tydźenja stać. Bě znowa zajimawe wobkedźbować kreatiwnosć ludźi, hdyž dźe wo to, swoje tradicije tež w ćežkim času pěstować. Hižo jutry smy dožiwili, kelko dobrych idejow běchu wjesnjenjo a měšćenjo wuwili a zwoprawdźili. A jako běch nětko minjene dny z mandźelskej w serbskich a dwurěčnych wsach po puću, běch tež tróšku hordy ­a zwjeseleny, na kelko městnach njeběchu so ludźo zatrašić dali a su po swojich móžnosćach a předewšěm w ramiku předpisow na swoje wašnje chodojty palili a mejske štomy stajeli. Zdobom pak so mi wuwědomi, zo njeby trjeba było, kaž w gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, mejestajenje zakazać. Ludźo dźě wědźa ze situaciju wobchadźeć a su kedźbliwi. Meju stajeć bě bjezdwěla móžno, kaž su to mjez druhim w Radworju dopokazali. Janek Wowčer

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND